Matemàtiques per a la telecomunicació

Semester: 
Spring
Offered: 
2010

Departament de Matemàtica Aplicada IV. Escola Politècnica Superior de Castelldefels. Universitat Politècnica de Catalunya