La popularització de l’electricitat per a usos domèstics al final del primer terç del segle XX a Catalunya: una proposta per analitzar les relacions entre productors d’electricitats i usuaris

Citation:
Ferran Boleda, J.  2008.  La popularització de l’electricitat per a usos domèstics al final del primer terç del segle XX a Catalunya: una proposta per analitzar les relacions entre productors d’electricitats i usuaris, 13 novembre. X Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Lleida

Date Presented:

13 novembre

Website