Publications

Export 30 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Barca Salom, F, Ferran Boleda J,(Ed.).  2011.  Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Vol 4. , Barcelona: Institut d'Estudis CatalansWebsite
Batlló, J, Ferran J, Piqueras M,(Coord).  2006.  Actes de les VIII Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
F
Fernández-Ardèvol, M, Ferran Boleda J.  2007.  Un viatge per la fractura digital. Mòbils, SMS, Blogs i Internet a l’Àfrica. , Lleida: Pagès Editors
Fernández-Ardèvol, M, Ferran Boleda J.  2017.  Popularization through press advertisements: mobile telephony in Spain (1994–1999). JCOM. 16(03):A11.Website
Ferran, J, Puig-Pla C,(Ed.).  2009.  Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Nova Època, Vol. 2 (2). , Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Ferran Boleda, J.  2014.  Los progresos científicos, E.A.J.1., 20:15 h., 26 September. XIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Sant Feliu de Guíxols
Ferran Boleda, J.  2005.  Tecnological developement as used in public events: electricity installations in the Barcelona International Exhibition of 1929, 2 juliol. 33rd Annual Weekend Meeting IEE History of Technology Professional Network: History of Electrical Engineering. , Keele
Ferran Boleda, J.  2011.  La Asociación Española de Luminotecnia (1929-1932): la utilización racional de la electricidad para la iluminación, 1 Desembre. Historia de la Física en España en el siglo XX: Balance y Perspectivas. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2010.  "Electricity is not opulence but necessity": Popularization of electric domestic devices in Catalonia in 1930s, 19 June. STEP Conference. , Galway (Ireland)
Ferran Boleda, J.  2003.  L’enginyeria elèctrica a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Quaderns d’Història de l’Enginyeria. V:287-297.Website
Ferran Boleda, J, Nieto-Galan A.  2016.  The city of electric light: Experts and users at the 1929 international exhibition and beyond. A Hochadel, O. & Nieto-Galan, A. (Ed.). Barcelona: An Urban History of Science and Modernity, 1888–1929. , Oxon: Routledge, pg. 223-244
Ferran Boleda, J.  2000.  L’Electricitat a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, 29 d'octubre. VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Vic
Ferran Boleda, J.  2012.  La asociación española de luminotecnia (1929-1935): La utilización racional de la electricidad para la iluminación. Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica. 5:51-70.
Ferran Boleda, J.  2007.  Popularization of Domestic Uses of Electricity in Catalonia during the 20s-30s of the twentieth century, 13 Maig. 2nd Meeting for Postgraduate Students in History of Science. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2012.  Do you know how to light this space? Rational lighting in Barcelona 1929-1936, 13 Juliol ICOHTEC 39th Annual Meeting. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2010.  The popularization of electrical household devices in Barcelona in the 1930s. The journal “Electricidad industrial y doméstica", 18 Novembre. 4th International Conference of the European Society for the History of Science. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2006.  Technology for the public: electricity installations in the Barcelona International Exhibition of 1929. Annales historiques de l'électricité. 4:31-48.Website
Ferran Boleda, J.  2002.  L’electricitat a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. A Batlló Ortiz, J., Bernat López, P. i Puig Aguilar, R. (Cood.). Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Ferran Boleda, J.  2004.  Terradas y la telefonía. Quark. 31:78-84.Website
Ferran Boleda, J.  2000.  L’Enginyeria Elèctrica a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, Setembre. Simpòsium internacional d’història de l’enginyeria. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2014.  The roles of experts and publics in the making of the Network Society: a suggested approach, 3 November. Interpreting the Information Age Conference. , Science Museum London
Ferran Boleda, J.  2006.  La difusió de la il•luminació elèctrica a Barcelona en la primera meitat del segle XX, 16 novembre. IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Girona