Publications

Export 30 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
Barca Salom, F, Ferran Boleda J,(Ed.).  2011.  Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Vol 4. , Barcelona: Institut d'Estudis CatalansWebsite
Batlló, J, Ferran J, Piqueras M,(Coord).  2006.  Actes de les VIII Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Ferran, J, Puig-Pla C,(Ed.).  2009.  Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Nova Època, Vol. 2 (2). , Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
C
Ferran Boleda, J, Nieto-Galan A.  2016.  The city of electric light: Experts and users at the 1929 international exhibition and beyond. A Hochadel, O. & Nieto-Galan, A. (Ed.). Barcelona: An Urban History of Science and Modernity, 1888–1929. , Oxon: Routledge, pg. 223-244
D
Ferran Boleda, J.  2012.  Do you know how to light this space? Rational lighting in Barcelona 1929-1936, 13 Juliol ICOHTEC 39th Annual Meeting. , Barcelona
E
L
Ferran Boleda, J.  2011.  La Asociación Española de Luminotecnia (1929-1932): la utilización racional de la electricidad para la iluminación, 1 Desembre. Historia de la Física en España en el siglo XX: Balance y Perspectivas. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2012.  La asociación española de luminotecnia (1929-1935): La utilización racional de la electricidad para la iluminación. Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica. 5:51-70.
Ferran Boleda, J.  2004.  La creació de la xarxa de telefonia de la Mancomunitat de Catalunya. A Roca Rosell, A. (Coord.). Esteve Terrades Illa (1883-1950). Enginyeria, Arquitectura i Ciència al Segle XX. , Barcelona: Enginyeria i Arquitectura La Salle
Ferran Boleda, J.  2008.  La difusió de la il•luminació elèctrica a Barcelona en la primera meitat del segle XX. Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica.. 1(1):185-193.Website
Ferran Boleda, J.  2006.  La difusió de la il•luminació elèctrica a Barcelona en la primera meitat del segle XX, 16 novembre. IX Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Girona
Ferran Boleda, J.  2014.  Los progresos científicos, E.A.J.1., 20:15 h., 26 September. XIII Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Sant Feliu de Guíxols
Ferran Boleda, J.  2000.  L’Electricitat a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, 29 d'octubre. VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Vic
Ferran Boleda, J.  2002.  L’electricitat a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. A Batlló Ortiz, J., Bernat López, P. i Puig Aguilar, R. (Cood.). Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica. , Barcelona: Institut d'Estudis Catalans
Ferran Boleda, J.  2000.  L’Enginyeria Elèctrica a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, Setembre. Simpòsium internacional d’història de l’enginyeria. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2003.  L’enginyeria elèctrica a l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929. Quaderns d’Història de l’Enginyeria. V:287-297.Website
P
Ferran Boleda, J.  2007.  Popularization of Domestic Uses of Electricity in Catalonia during the 20s-30s of the twentieth century, 13 Maig. 2nd Meeting for Postgraduate Students in History of Science. , Barcelona
Ferran Boleda, J.  2010.  The popularization of electrical household devices in Barcelona in the 1930s. The journal “Electricidad industrial y doméstica", 18 Novembre. 4th International Conference of the European Society for the History of Science. , Barcelona
Fernández-Ardèvol, M, Ferran Boleda J.  2017.  Popularization through press advertisements: mobile telephony in Spain (1994–1999). JCOM. 16(03):A11.Website
Ferran Boleda, J.  2009.  Producer Meets Consumer: Popularizing Household Electricity in the Early Twentieth-Century in Barcelona, 13 juny. Fourth Annual Science and the Publics Conference. , Brighton
R
Ferran Boleda, J.  2014.  The roles of experts and publics in the making of the Network Society: a suggested approach, 3 November. Interpreting the Information Age Conference. , Science Museum London