Catedràtic de Pedagogia Social i educador social per passió. Empordanès (Castelló d’Empúries, 1969). Vaig començar a treballar d'educador de carrer el 1987 sense saber ben bé què era ni com anava. No ho he deixat mai, tot i que des de fa uns anys fent formació d'educadors/es a la universitat. Estic molt interessat en els vincles naturals que flueixen entre la universitat i el sector professional. Treballo perquè hi hagi aquesta entesa, el treball cooperatiu i el caminar vers el mateix objectiu: transformar la societat opressora cap als més vulnerables. Crec que l'educació social és alguna cosa més que "assistència": en especial també és transmissió, transmissió de cultura.

M’he format en Pedagogia i sóc Doctor en pedagogia amb la tesi Cos i discursivitat pedagògica: bases per a la ideació corporal (Universitat de Barcelona). He treballat d’Educador Social amb persones amb Diversitat Funcional, en el camp de la protecció a les Infàncies i en Projectes Comunitaris. Actualment sóc el coordinador del Grau d'Educació Social (UOC) i el Director Adjunt dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (UOC).

Sóc investigador del Laboratori d'Educació Social (Universitat Oberya de Catalunya) i el  2011 he obtingut l'acreditació de Catedràtic d'Universitat (Aqucatalunya) i membre del Comitè d'Expertes i Experts en Formació en Acció Social (Departament de Benestar i Família- Generalitat de Catalunya). Sóc fundador i membre del Colectivo Zotikos juntament amb l'Òscar Martínez.

He obtingut les acreditacions de professor d'Universitat privada, Lector, Recerca i Recerca Avançada (Aqu).

He obtingut 2 sexennis de Recerca (Aqu).


A les estones lliures estudio violoncel i escolto música barroca.


                                --                       ------------------------------------------------------------------------------------------

I am social educator for passion. Born in the Castelló d’Empúries (1969). I began to work of community educator. I have not left it never, although since does some years doing formation of educators/ to the university. I am very interested in the natural ties that flow between the university and the professional sector
I have formed me in Pedagogy and am PhD in pedagogy: Body and pedagogical discours (University of Barcelona). I have worked of Social Educator with people with Disabilities, in the field of the Chlid Protection Projects. At present I am the coordinator of the Degree of Social Education (UOC).
I am researcher of the Laboratory of Social Education (University Oberta of Catalonia) and the 2011 have obtained the acreditation  of Professor  (Aqucatalunya). I am founder and member of the Colectivo Zotikos together with Òscar Martínez.
I have obtained the acreditacions of teacher of private University, Reader,

To the free whiles study Cello.