Publications

Export 49 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
1994
1998
PLANELLA, J.  1998.  Disminució i Intervenció Socioeducativa. Conceptes Introductoris. Aspectes socials de la intervenció amb persones amb disminució. , Barcelona: Universitat Ramon Llull (Fundació Pere Tarrés)discapacidad_y_sociedad.pdf
1999
2000
PLANELLA, J.  2000.  LA IDENTITAT DE L'EDUCADOR SOCIAL. , Barcelona: Fundació Pere Tarrés (Màster intervenció socioeducativa menors en risc)mm2_m7_u2_cat_corr.pdf
MIGUEL, S; PLANELLA, SANCHEZJ; M.  2000.  THE SEMINAR: THE DEVELOPMENT OF AN EDUCATIONAL EXPERIENCE FOR SOCIAL EDUCATORS. Social Work in Europe. 7 (2):28-32.seminen.rtf_.pdf
2001
PLANELLA, J.  2001.  "El simbolisme del cos en la cultura postmoderna". Moreu, A . i Vilanou, C. Símbols, signes i mites de la pedagogia estètica. , Barcelona: Universitat de Barcelona
2003
PLANELLA, J.  2003.  Fonaments per a una pedagogia de l'acompanyament. Revista Catalana de Pedagogia. 2:13-33.acompa.pdf
PLANELLA, J, VILAR J,(Coord.).  2003.  L'educació social: projectes, perspectives i camins. , Barcelona: Pleniluni
VILAR, J; PLANELLA, GALCERANJ; M.  2003.  Límites y posibilidades de la acción pedagógico en educación social:. Educación Social. 25:10-29.articulo25.pdf
PLANELLA, J; COSCOLLA, GESSÉMASIPOLAORTUAR; D; P;.  2003.  Voluntariat en família. La família un nou perfil de voluntariat. , Barcelona: Generalitat de Catalunyavoluntariat_familiar.pdf
2005
PLANELLA, J.  2005.  “Pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico”, . Revista de Educación. 336:203-217.re336_11-1.pdf
2006
PLANELLA, J.  2006.  "Corporgrafias: dar la palabra al cauerpo". Art Nodes. 6:13-23.planella-2.pdf
PLANELLA, J.  2006.  Cuerpo, cultura y educación. , Bilbao: Desclée de Brouwer20382.pdf
PLANELLA, J, VILAR J.  2006.  La pedagogía social en la sociedad de la información. , Barcelona: EdiuocWebsite
PLANELLA, J.  2006.  Los hijos de Zotikos. Una antropología de la educación social. , Valencia: Nau LlibresWebsite
PLANELLA, J.  2006.  Pedagogía y hermenéutica: más allá de los datos en la educación. Revista Iberoamericana de Educación. 36 (12):1-11.1078planella.pdf
2007
PLANELLA, J.  2007.  Els monstres. , Barcelona: Ediuoc (Vull Saber)Website
PLANELLA, J, PAGÈS A,(Coord.).  2007.  Poéticas de la humanización: miradas de la antropología pedagógica. , Barcelona: EdiuocWebsite
PLANELLA, J.  2007.  “Discapacidad e interculturalidad. Una mirada antropológica”, . Cuadernos Interculturales. 9(5):119-133.
2008
PLANELLA, J.  2008.  "Situar el cuerpo en la teoría". Letras de Deusto. 38:151-180.
GIL, E, J. PLANELLA.  2008.  “Educational Uses of the e-book: An Experience in a Virtual University Context”. Lectures Notes in Computers Sciences. 5298:55-62.Website