Avatar

Julio Meneses

Professor agregat

Universitat Oberta de Catalunya

Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo), on vaig començar la meva experiència investigadora, soc professor agregat de metodologia de la investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, investigador del grup de recerca consolidat GenTIC (Researching Gender in the Network Society) de l'Internet Interdisciplinary Institute i responsable de la Unitat d’Avaluació de Projectes Institucionals de l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya.

Les meves línies d’investigació s’orienten a l’aplicació dels mètodes d’investigació quantitativa, el disseny de mostres, el disseny i l’administració de qüestionaris i l’anàlisi multivariant de les dades. Entre d’altres temàtiques, he fet investigació vinculada a la incorporació de les TIC als sistemes educatius, les condicions de treball del professorat, la presència dels educadors socials a les escoles i instituts, les violències que afecten els joves, les seves formes d’oci i les seves pràctiques culturals, les desigualtats digitals de nens i joves, les diferències de gènere en l’elecció dels estudis i la segregació vocacional dels adolescents, l’abandonament i el reingrés dels estudiants universitaris, i el paper de les dones a la Wikipedia.

Interessos

 • Disseny d’investigació
 • Avaluació psicomètrica
 • Anàlisi multivariant
 • Educació superior a distància
 • Abandonament i reingrés dels estudiants universitaris
 • Estudiants amb discapacitats
 • Biaxos de gènere en la Wikipedia

Educació

 • Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Màster en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Llicenciatura en Psicologia

  Universidad de Oviedo

Articles

Llibres

Conference Papers

Capítols de llibre