El cuestionario y la entrevista

Abstract

En este texto trataremos de acercarnos a los rasgos principales del cuestionario y la entrevista como instrumentos para la recogida de datos en las investigaciones sociales.

Català

En aquest text tractarem d’apropar-nos als trets principals del qüestionari i l’entrevista com a instruments per a la recollida de dades en les investigacions socials.

Publication
Universitat Oberta de Catalunya
Meneses, J., & Rodríguez-Gómez, D. (2011). El cuestionario y la entrevista. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. http://femrecerca.cat/meneses/publication/cuestionario-entrevista

Material docent disponible també en català: El qüestionari.

Full text PDF

It seems that your browser cannot display the PDF file; Please use this link instead. Thanks!
Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute i responsable de la Unitat d’Avaluació de Projectes Institucionals de l’eLearn Center de la UOC.

Relacionat