Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències

Citation:
Martínez, Roger, Julio Meneses, and Sergi Fàbregues. "Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències." In Enquesta a la joventut de Catalunya 2017, Vol. 2. Experiències juvenils i desigualtats socials. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2018.

Abstract:

Fer-se gran és sinònim de modificar les pràctiques lligades a la cultura i l’oci. Es deixen de fer unes coses i se’n comencen a fer d’altres. Escoltar música, sortir de nit, quedar amb els amics, llegir el diari, utilitzar les xarxes socials, assistir a actes polítics són pràctiques que tenen molt a veure amb el moment vital. Analitzar què diu l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC17 d’ara endavant) sobre les pràctiques d’oci i culturals té a veure, per tant, amb les diferents maneres de deixar la infància i transitar cap a la vida adulta, com també té a veure amb entendre els canvis històrics en els quals es produeixen aquestes transicions, des de la consolidació d’internet als processos migratoris o els canvis en les formes de relacions culturals.

Website

ISBN:

978-84-393-9784-7

ISBN:

978-84-393-9783-0

DL:

B 25329-2018