Autoavaluació

Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent

El projecte analitza la idoneïtat i la conveniència de canvis estratègics i de millora en la formació i desenvolupament professional dels mestres, mitjançant el foment de les capacitats d’autoreflexió i autoavaluació de les competències professionals docents.