Desenvolupament Professional

Estratègies d'autoavaluació per a l'autoregulació d'aprenentatges i el desenvolupament professional docent

El projecte analitza la idoneïtat i la conveniència de canvis estratègics i de millora en la formació i desenvolupament professional dels mestres, mitjançant el foment de les capacitats d’autoreflexió i autoavaluació de les competències professionals docents.

L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació

El projecte tracta de concretar i validar un model per a avaluar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars en els implicats (estudiants, tutors i responsables institucionals) i en les institucions participants.