Teachers Professional Development

L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació

El projecte tracta de concretar i validar un model per a avaluar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars en els implicats (estudiants, tutors i responsables institucionals) i en les institucions participants.