Tutories

Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat

La realització del projecte tracta de cercar respostes i alternatives als problemes de filosofia, organització i seguiment que planteja la realització de pràctiques professionalitzadores en el marc dels nous graus que s’estan implantant dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.