Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat

Abstract

La realització del projecte tracta de cercar respostes i alternatives als problemes de filosofia, organització i seguiment que planteja la realització de pràctiques professionalitzadores en el marc dels nous graus que s’estan implantant dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

La primera finalitat important és l’anàlisi d’aquestes pràctiques de les titulacions en els diferents àmbits de formació (Ciències de la Salut, Ciències Experimentals i Tecnològiques, Ciències Humanes i Ciències Socials) per tal d’identificar els elements comuns i diferencials, amb el propòsit de delimitar els possibles models d’actuació que hi ha, tot identificant-ne bones pràctiques en els diversos àmbits de formació.

Una segona finalitat, vinculada a l’anterior, és l’operativització dels models a través d’indicadors de disseny, procés i resultats, amb els corresponents estàndards, que poden configurar una Guia per a la revisió i millora de les pràctiques professionalitzadores.

L’anàlisi de la realitat, la seva comparació amb models desitjables i la seva operativització en indicadors, es relacionen amb la realització de protocols d’actuació per a les pràctiques professionalitzadores, que constitueixen la tercera finalitat d’aquest projecte.

El projecte també possibilita i afavoreix l’intercanvi d’experiències entre responsables i estudiosos de diferents àmbits de formació, l’augment de la cohesió entre professionals de la UAB i d’aquesta amb altres universitats i la participació en el progrés de coneixement sobre aspectes de la formació universitària.

Entitat finançadora

AGAUR (Programa MIF)

Duració

01/01/2011 - 31/01/2012

Referència

2010MQD00087

Pressupost total

10.000 €

David Rodríguez-Gómez
David Rodríguez-Gómez
Professor Agregat

Professor del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, investigador de l’Equip de Desenvolupament Organitzatiu, reconegut com a grup d’investigació consolidat per la Generalitat de Catalunya, consultor del Màster U. en Psicopedagogia de la UOC i Avaluador de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.