Internship

L'avaluació dels efectes i impacte de les pràctiques curriculars en la formació del professorat i en els centres de formació

El projecte tracta de concretar i validar un model per a avaluar els efectes i impacte de les pràctiques curriculars en els implicats (estudiants, tutors i responsables institucionals) i en les institucions participants.

Orientació i tutoria a les pràctiques professionals. Protocols d’actuació i delimitació d’estàndards de qualitat

La realització del projecte tracta de cercar respostes i alternatives als problemes de filosofia, organització i seguiment que planteja la realització de pràctiques professionalitzadores en el marc dels nous graus que s’estan implantant dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.