El cuestionario y la entrevista

Abstract

En este texto trataremos de acercarnos a los rasgos principales del cuestionario y la entrevista como instrumentos para la recogida de datos en las investigaciones sociales.

Català

En aquest text tractarem d’apropar-nos als trets principals del qüestionari i l’entrevista com a instruments per a la recollida de dades en les investigacions socials.

Publication
Universitat Oberta de Catalunya

Full text PDF

Citation

Meneses, J., & Rodríguez-Gómez, D. (2011). El cuestionario y la entrevista. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. https://femrecerca.cat/meneses/publication/cuestionario-entrevista

Material docent disponible també en català: El qüestionari.

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related