Julio Meneses

Julio Meneses

Professor agregat

Universitat Oberta de Catalunya

Biografia

Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo), soc professor agregat de metodologia de la investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, director de Learning Analytics de l'eLearn Center i investigador del grup de recerca consolidat GenTIC (Researching Gender in the Network Society) de l'Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya. Les meves línies d’investigació s’orienten a l’aplicació dels mètodes d’investigació quantitativa, el disseny de mostres, el disseny i l’administració de qüestionaris i l’anàlisi multivariant de les dades.

Fruit d’aquesta activitat investigadora, durant aquests anys he participat en 25 projectes de recerca en col·laboració amb diversos equips i he publicat 47 articles en revistes científiques, 12 llibres, 5 capítols de llibre, 12 informes de recerca i 9 materials docents. Durant aquests anys també he participat en 48 contribucions a congressos nacionals i internacionals.

Interessos
 • Tecnologia i educació
 • Educació superior a distància
 • Desigualtats de gènere
 • Abandonament dels estudiants
 • Estudiants de primer any
 • Estudiants amb discapacitats
 • Biaix de gènere a la Wikipedia
 • Wearable sensors
Educació
 • Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Màster en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Llicenciatura en Psicologia

  Universidad de Oviedo

Experiència

 
 
 
 
 
Professor Agregat
de gen. 2017 – Present Barcelona
 
 
 
 
 
Professor
de gen. 2016 – de des. 2016 Barcelona
 
 
 
 
 
Professor Ajudant
de juny 2007 – de des. 2015 Barcelona
 
 
 
 
 
Tècnic d’investigació
de gen. 2007 – de juny 2007 Barcelona
 
 
 
 
 
Beca de Formació d’Investigadors (FI) de l’AGAUR
de gen. 2003 – de des. 2006 Barcelona
 
 
 
 
 
Ajudant d’investigació
de jul. 2002 – de des. 2002 Barcelona
 
 
 
 
 
Beca de Colaboración del Ministerio de Educación
de set. 2001 – de juny 2002 Oviedo

Acreditacions

Tercer Tram DOCENTIA AQU (2016 - 2020)
Acreditació de Recerca Avançada (2019)
Segon Tram DOCENTIA AQU (2011 - 2015)
Segon Sexenni de recerca (2010-2015)
Acreditació de Professor Lector (2015)
Primer Sexenni de recerca (2004-2009)
Primer Tram DOCENTIA AQU (2006 - 2010)

Articles científics

Llibres

Capítols de llibre

Contribucions a congressos

(2021). Still Open During the Covid-19 Lockdown: An Analysis of Online Students’ Engagement with the Virtual Campus. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2021 Annual Conference: Lessons from a Pandemic for the Future of the Education (pp. 420-429).

PDF BibTex Slides Website DOI

(2021). The Effects of COVID-19 lockdown on Students with Disabilities’ Academic Performance: A Case study in a Fully Online University. European Conference on Educational Research (ECER 2021): Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations.

BibTex Slides Website

(2021). Why Students with Disabilities Choose Online Higher Education? A Case Study in the Open University of Catalonia. European Conference on Educational Research (ECER 2021): Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations.

BibTex Slides Website

(2020). Més enllà de la promesa de les dades: Cap a una cultura de decisió basada en evidències?. Seminari “Aplicació de la cultura de les dades a la millora de la docència i la recerca a la UOC”.

BibTex Slides

(2020). Aspectes clau per a facilitar la qualitat metodològica de les tesis doctorals dels nostres estudiants. Workshop “Eines i estratègies per a la motivació i el seguiment dels estudiants de doctorat”.

BibTex Slides Vídeo

(2020). A literature review on the definitions of dropout in Online Higher Education. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2020 Annual Conference: Human and artificial intelligence for the society of the future (pp. 73-80).

PDF BibTex Project Slides Website DOI

(2020). Fostering retention in Online Higher Education: Students' perceptions of an intervention addressing their first-year experience. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2020 Annual Conference: Human and artificial intelligence for the society of the future (pp. 389-397).

PDF BibTex Project Slides Website DOI

(2019). Género, vejez y cuidados en los proyectos de senior cohousing en España. Congreso Internacional: El cuidado de dependientes y mayores. Avanzando hacia la igualdad de género y la justicia social.

BibTex Project Poster Website

(2019). Las prácticas innovadoras entre docentes en el contexto del Plan Ceibal. Estudio de casos múltiples en Uruguay. Actas del XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Investigación comprometida para la transformación social (Vol. V) (pp. 195-203).

PDF BibTex Website

(2019). The use of Scratch in teaching and learning: A scoping review. INTED2019 Proceedings. 13th International Technology, Education and Development Conference (pp. 8689-8692).

BibTex Website DOI

(2018). Estudio de caso sobre la enseñanza de la programación en primaria. EDUcación con TECnología: Un compromiso social. Aproximaciones desde la investigación y la innovación (pp. 1493-1499).

PDF BibTex Slides Website DOI

(2018). The time factor in studies on dropout in online higher education: Initial review of the literature and future approaches. Proceedings of the 10th EDEN Research Workshop: Towards Personalized Guidance and Support for Learning (pp. 357-363).

PDF BibTex Project Poster Website

(2018). La enseñanza de la programación en la infancia. Actas de las XXIV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2018), Vol. 3 (pp. 379-381).

PDF BibTex Poster Website

(2017). Digging into initial teacher training practices in Catalonia. European Conference on Educational Research (ECER 2017): Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research.

PDF BibTex Slides Website

(2017). Colaboración docente: Experiencias de centros educativos en Uruguay. 2017 Fòrum Internacional d’Educació Tecnològica (FIETxs2017): Les tecnologies digitals en els nous escenaris d’aprenentatge.

PDF BibTex Website

(2013). Institutional factors and teacher characteristics affecting classroom technology use: Evidence from a nationally-representative survey. 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA): Education and Poverty. Theory, research, policy and praxis.

PDF BibTex Project Slides

(2012). Factors Affecting Students’ Re-enrollment at Public University System. European Conference on Educational Research (ECER 2012): The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All.

BibTex Slides Website

(2012). The Contribution of School-related Factors to ICT Use as a Management Tool in Primary and Secondary Education. European Conference on Educational Research (ECER 2012): The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All.

BibTex Project Slides Website

(2011). El profesor universitario: Identidad profesional, concepciones y sentimientos sobre la enseñanza. Libro de Actas del VI Congreso Internacional de Psicología y Educación: Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural (pp. 5647-5661).

PDF BibTex Slides Website

(2009). Why secondary students do not tend to pursue ICT-related studies?. XI European Congress of Psychology: A rapidly changing world Challenges for Psychology.

BibTex Project Poster

(2007). Digital inequalities in children and young people: A technological matter?. 2nd International Convention on New Millennium Learners (OECD - CERI): Schools, ICT and Learning.

PDF BibTex Project Slides Website

Informes científics

Projectes de recerca

*