Julio Meneses

Julio Meneses

Professor agregat

Universitat Oberta de Catalunya

Biografia

Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo), soc professor agregat de metodologia de la investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, investigador del grup de recerca consolidat GenTIC (Researching Gender in the Network Society) de l'Internet Interdisciplinary Institute i responsable de la Unitat d’Avaluació de Projectes Institucionals de l'eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya. Les meves línies d’investigació s’orienten a l’aplicació dels mètodes d’investigació quantitativa, el disseny de mostres, el disseny i l’administració de qüestionaris i l’anàlisi multivariant de les dades.

Interessos

 • Tecnologia i educació
 • Educació superior a distància
 • Desigualtats de gènere
 • Abandonament dels estudiants
 • Estudiants de primer any
 • Estudiants amb discapacitats
 • Biaix de gènere a la Wikipedia
 • Wearable sensors

Educació

 • Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Màster en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Llicenciatura en Psicologia

  Universidad de Oviedo

Experiència

 
 
 
 
 

Professor Agregat

Universitat Oberta de Catalunya

Jan 2017 – Present Barcelona
 
 
 
 
 

Professor

Universitat Oberta de Catalunya

Jan 2016 – Dec 2016 Barcelona
 
 
 
 
 

Professor Ajudant

Universitat Oberta de Catalunya

Jun 2007 – Dec 2015 Barcelona
 
 
 
 
 

Tècnic d’investigació

Internet Interdisciplinary Institute

Jan 2007 – Jun 2007 Barcelona
 
 
 
 
 

Beca de Formació d’Investigadors (FI) de l’AGAUR

Universitat Oberta de Catalunya

Jan 2003 – Dec 2006 Barcelona
 
 
 
 
 

Ajudant d’investigació

Internet Interdisciplinary Institute

Jul 2002 – Dec 2002 Barcelona
 
 
 
 
 

Beca de Colaboración del Ministerio de Educación

Universidad de Oviedo

Sep 2001 – Jun 2002 Oviedo

Acreditacions

Acreditació de Rercerca Avançada (2019)

Segon Tram DOCENTIA AQU (2011/2012 - 2016/2017)

Acreditació de Professor Lector (2015)

Primer Sexenni de recerca (2004-2009)

Primer Tram DOCENTIA AQU (2006/2007 - 2010/2011)

Articles científics

(2015). Technology use for teaching and learning. Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 46, 9-24.

PDF Project Website DOI

Llibres

(2013). Diagnosi sobre les violències que afecten les persones joves. Departament de Benestar Social i Família (Generalitat de Catalunya).

PDF Website

Capítols de llibre

(2018). Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències. Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017, Vol. 2. Experiències juvenils i desigualtats socials (pp. 11-49).

PDF Project Website

(2012). Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar. Famílies i relacions intergeneracionals: Un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills. IV Informe sobre la situació de la infància, l’adolescència i la família a Catalunya (pp. 236-259).

PDF Project Project Website

Contribucions a congressos

(2020). Students with disabilities in online education: The case of the Universitat Oberta de Catalunya (UOC). EADTU’s Online Bridging Event I·HE2020 ‘Innovating Higher Education’.

Slides

(2020). Aspectes clau per a facilitar la qualitat metodològica de les tesis doctorals dels nostres estudiants. Workshop “Eines i estratègies per a la motivació i el seguiment dels estudiants de doctorat”.

Slides

(2020). A literature review on the definitions of dropout in Online Higher Education. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2020 Annual Conference: Human and artificial intelligence for the society of the future (pp. 73-80).

PDF Project Slides Website DOI

(2020). Fostering retention in Online Higher Education: Students' perceptions of an intervention addressing their first-year experience. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2020 Annual Conference: Human and artificial intelligence for the society of the future (pp. 389-397).

PDF Project Slides Website DOI

(2019). Género, vejez y cuidados en los proyectos de senior cohousing en España. Congreso Internacional: El cuidado de dependientes y mayores. Avanzando hacia la igualdad de género y la justicia social.

Project Poster Website

(2019). Las prácticas innovadoras entre docentes en el contexto del Plan Ceibal. Estudio de casos múltiples en Uruguay. Actas del XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Investigación comprometida para la transformación social (Vol. V) (pp. 195-203).

PDF Website

(2018). Estudio de caso sobre la enseñanza de la programación en primaria. EDUcación con TECnología: Un compromiso social. Aproximaciones desde la investigación y la innovación (pp. 1493-1499).

PDF Slides Website DOI

(2018). The time factor in studies on dropout in online higher education: Initial review of the literature and future approaches. Proceedings of the 10th EDEN Research Workshop: Towards Personalized Guidance and Support for Learning (pp. 357-363).

PDF Project Poster Website

(2018). La enseñanza de la programación en la infancia. Actas de las XXIV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2018), Vol. 3 (pp. 379-381).

PDF Poster Website

(2018). The use of Scratch in teaching and learning: A scoping review. INTED2019 Proceedings. 13th International Technology, Education and Development Conference (pp. 8689-8692).

Website DOI

(2017). Digging into initial teacher training practices in Catalonia. European Conference on Educational Research (ECER 2017): Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research.

PDF Slides Website

(2017). Colaboración docente: Experiencias de centros educativos en Uruguay. 2017 Fòrum Internacional d’Educació Tecnològica (FIETxs2017): Les tecnologies digitals en els nous escenaris d’aprenentatge.

PDF Website

(2014). Institutional Factors and Teacher Characteristics Affecting Classroom Technology Use: Evidence from a nationally-representative sample in Spain. 58th Annual Conference of the Comparative & International Education Society (CIES 2014): Revisioning Education for All.

PDF Project Slides

(2013). La brecha de género en las aspiraciones académico-profesionales de los estudiantes de secundaria. Libro de Actas I Congreso Internacional de Ciencias de la Educación y del Desarrollo (p. 136).

PDF Project Slides Website

(2013). Institutional factors and teacher characteristics affecting classroom technology use: Evidence from a nationally-representative survey. 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA): Education and Poverty. Theory, research, policy and praxis.

PDF Project Slides

(2012). Factors Affecting Students’ Re-enrollment at Public University System. European Conference on Educational Research (ECER 2012): The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All.

Slides Website

(2012). The Contribution of School-related Factors to ICT Use as a Management Tool in Primary and Secondary Education. European Conference on Educational Research (ECER 2012): The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All.

Project Slides Website

(2011). El profesor universitario: Identidad profesional, concepciones y sentimientos sobre la enseñanza. Libro de Actas del VI Congreso Internacional de Psicología y Educación: Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural (pp. 5647-5661).

PDF Slides Website

(2009). Why secondary students do not tend to pursue ICT-related studies?. XI European Congress of Psychology: A rapidly changing world Challenges for Psychology.

Project Poster

(2007). Digital inequalities in children and young people: A technological matter?. 2nd International Convention on New Millennium Learners (OECD - CERI): Schools, ICT and Learning.

PDF Project Slides Website

Informes científics

Projectes de recerca

*