Biografia

Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo), soc catedràtic de mètodes d’investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, director de Learning Analytics de l'eLearning Innovation Center i investigador del grup de recerca consolidat GenTIC (Researching Gender in the Network Society) de l'Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya. Les meves línies d’investigació s’orienten a l’aplicació dels mètodes d’investigació quantitativa, el disseny de mostres, el disseny i l’administració de qüestionaris i l’anàlisi multivariant de les dades.

Fruit d’aquesta activitat investigadora, durant aquests anys he participat en 26 projectes de recerca en col·laboració amb diversos equips i he publicat 55 articles en revistes científiques, 12 llibres, 6 capítols de llibre, 8 informes de recerca i 9 materials docents. Durant aquests anys també he participat en 53 contribucions a congressos nacionals i internacionals.

Interessos
 • Tecnologia i educació
 • Educació superior a distància
 • Desigualtats de gènere
 • Abandonament dels estudiants
 • Estudiants de primer any
 • Estudiants amb discapacitats
 • Biaix de gènere a la Wikipedia
 • Wearable sensors
Educació
 • Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Màster en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Llicenciatura en Psicologia

  Universidad de Oviedo

Experiència

 
 
 
 
 
Universitat Oberta de Catalunya
Catedràtic
Jan 2022 – Present Barcelona
 
 
 
 
 
eLearning Innovation Center
Director de Learning Analytics
Feb 2021 – Present Barcelona
 
 
 
 
 
Universitat Oberta de Catalunya
Professor Agregat
Jan 2017 – Dec 2021 Barcelona
 
 
 
 
 
eLearn Center
Responsable de la Unitat d’Avaluació de Projectes Institucionals
Sep 2018 – Feb 2021 Barcelona
 
 
 
 
 
Universitat Oberta de Catalunya
Professor
Jan 2016 – Dec 2016 Barcelona
 
 
 
 
 
Universitat Oberta de Catalunya
Professor Ajudant
Jun 2007 – Dec 2015 Barcelona
 
 
 
 
 
Internet Interdisciplinary Institute
Tècnic d’investigació
Jan 2007 – Jun 2007 Barcelona
 
 
 
 
 
Universitat Oberta de Catalunya
Beca de Formació d’Investigadors (FI) de l’AGAUR
Jan 2003 – Dec 2006 Barcelona
 
 
 
 
 
Internet Interdisciplinary Institute
Ajudant d’investigació
Jul 2002 – Dec 2002 Barcelona
 
 
 
 
 
Universidad de Oviedo
Beca de Colaboración del Ministerio de Educación
Sep 2001 – Jun 2002 Oviedo

Acreditacions

AQU
Tercer Sexenni de recerca (2016-2021)
Comissió de Desenvolupament Professional de la UOC
Tercer Tram DOCENTIA AQU (2016 - 2020)
AQU
Acreditació de Recerca Avançada (2019)
AQU
Acreditació de Recerca (2018)
Comissió de Desenvolupament Professional de la UOC
Segon Tram DOCENTIA AQU (2011 - 2015)
AQU
Segon Sexenni de recerca (2010-2015)
AQU
Acreditació de Professor Lector (2015)
AQU
Primer Sexenni de recerca (2004-2009)
Comissió de Desenvolupament Professional de la UOC
Primer Tram DOCENTIA AQU (2006 - 2010)

Articles científics

(2023). The Online PhD Experience: A Qualitative Systematic Review. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 24(1), 137-158.

PDF BibTex Website DOI

Llibres

Capítols de llibre

(2023). Advising college students with dis/abilities in online learning. Inclusive Online and Distance Education for Learners with Dis/abilities. Promoting Accessibility and Equity.

BibTex Website

(2018). Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències. Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017, Vol. 2. Experiències juvenils i desigualtats socials (pp. 11-49).

PDF BibTex Project Website

(2012). Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar. Famílies i relacions intergeneracionals: Un espai d’oportunitats per a l’educació dels fills. IV Informe sobre la situació de la infància, l’adolescència i la família a Catalunya (pp. 236-259).

PDF BibTex Project Project Website

Congressos

(2023). A Letter to My Former Self: The Online PhD as a Transformative Journey. European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2023 Annual Conference: Digital Education for Better Futures, In Press.

PDF BibTex Slides Website

(2022). Wikipedia and gender: The deleted, the marked, and the unpolluted biographies. Proceedings of 9th International Wiki Workshop 2022 at The Web Conference 2022 (Wiki Workshop 2022).

PDF BibTex Project Website

(2021). Still Open During the Covid-19 Lockdown: An Analysis of Online Students’ Engagement with the Virtual Campus. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2021 Annual Conference: Lessons from a Pandemic for the Future of the Education (pp. 420-429).

PDF BibTex Slides Website DOI

(2021). The Effects of COVID-19 lockdown on Students with Disabilities’ Academic Performance: A Case study in a Fully Online University. European Conference on Educational Research (ECER 2021): Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations.

PDF BibTex Slides Website

(2021). Why Students with Disabilities Choose Online Higher Education? A Case Study in the Open University of Catalonia. European Conference on Educational Research (ECER 2021): Education and Society: expectations, prescriptions, reconciliations.

PDF BibTex Slides Website

(2020). Més enllà de la promesa de les dades: Cap a una cultura de decisió basada en evidències?. Seminari “Aplicació de la cultura de les dades a la millora de la docència i la recerca a la UOC”.

BibTex Slides

(2020). Aspectes clau per a facilitar la qualitat metodològica de les tesis doctorals dels nostres estudiants. Workshop “Eines i estratègies per a la motivació i el seguiment dels estudiants de doctorat”.

BibTex Slides Video

(2020). Fostering retention in Online Higher Education: Students' perceptions of an intervention addressing their first-year experience. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2020 Annual Conference: Human and artificial intelligence for the society of the future (pp. 389-397).

PDF BibTex Project Slides Website DOI

(2020). A literature review on the definitions of dropout in Online Higher Education. European Distance and E-Learning Network (EDEN) Proceedings of the 2020 Annual Conference: Human and artificial intelligence for the society of the future (pp. 73-80).

PDF BibTex Project Slides Website DOI

(2019). Género, vejez y cuidados en los proyectos de senior cohousing en España. Congreso Internacional: El cuidado de dependientes y mayores. Avanzando hacia la igualdad de género y la justicia social.

BibTex Project Poster Website

(2019). Las prácticas innovadoras entre docentes en el contexto del Plan Ceibal. Estudio de casos múltiples en Uruguay. Actas del XIX Congreso Internacional de Investigación Educativa: Investigación comprometida para la transformación social (Vol. V) (pp. 195-203).

PDF BibTex Website

(2019). The use of Scratch in teaching and learning: A scoping review. INTED2019 Proceedings. 13th International Technology, Education and Development Conference (pp. 8689-8692).

BibTex Website DOI

(2018). Estudio de caso sobre la enseñanza de la programación en primaria. EDUcación con TECnología: Un compromiso social. Aproximaciones desde la investigación y la innovación (pp. 1493-1499).

PDF BibTex Slides Website DOI

(2018). The time factor in studies on dropout in online higher education: Initial review of the literature and future approaches. Proceedings of the 10th EDEN Research Workshop: Towards Personalized Guidance and Support for Learning (pp. 357-363).

PDF BibTex Project Poster Website

(2018). La enseñanza de la programación en la infancia. Actas de las XXIV Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2018), Vol. 3 (pp. 379-381).

PDF BibTex Poster Website

(2017). Digging into initial teacher training practices in Catalonia. European Conference on Educational Research (ECER 2017): Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research.

PDF BibTex Slides Website

(2017). Colaboración docente: Experiencias de centros educativos en Uruguay. 2017 Fòrum Internacional d’Educació Tecnològica (FIETxs2017): Les tecnologies digitals en els nous escenaris d’aprenentatge.

PDF BibTex Website

(2013). Institutional factors and teacher characteristics affecting classroom technology use: Evidence from a nationally-representative survey. 2013 Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA): Education and Poverty. Theory, research, policy and praxis.

PDF BibTex Project Slides

(2012). Factors Affecting Students’ Re-enrollment at Public University System. European Conference on Educational Research (ECER 2012): The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All.

BibTex Slides Website

(2012). The Contribution of School-related Factors to ICT Use as a Management Tool in Primary and Secondary Education. European Conference on Educational Research (ECER 2012): The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All.

BibTex Project Slides Website

(2011). El profesor universitario: Identidad profesional, concepciones y sentimientos sobre la enseñanza. Libro de Actas del VI Congreso Internacional de Psicología y Educación: Educación, aprendizaje y desarrollo en una sociedad multicultural (pp. 5647-5661).

PDF BibTex Slides Website

(2009). Why secondary students do not tend to pursue ICT-related studies?. XI European Congress of Psychology: A rapidly changing world Challenges for Psychology.

BibTex Project Poster

(2007). Digital inequalities in children and young people: A technological matter?. 2nd International Convention on New Millennium Learners (OECD - CERI): Schools, ICT and Learning.

PDF BibTex Project Slides Website

Informes científics

Projectes de recerca

*