Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències

Abstract

Fer-se gran és sinònim de modificar les pràctiques lligades a la cultura i l’oci. Es deixen de fer unes coses i se’n comencen a fer d’altres. Escoltar música, sortir de nit, quedar amb els amics, llegir el diari, utilitzar les xarxes socials, assistir a actes polítics són pràctiques que tenen molt a veure amb el moment vital. Analitzar què diu l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC17 d’ara endavant) sobre les pràctiques d’oci i culturals té a veure, per tant, amb les diferents maneres de deixar la infància i transitar cap a la vida adulta, com també té a veure amb entendre els canvis històrics en els quals es produeixen aquestes transicions, des de la consolidació d’internet als processos migratoris o els canvis en les formes de relacions culturals.

Publication
Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017, Vol. 2. Experiències juvenils i desigualtats socials (pp. 11-49)

Full text PDF

Citation

Martínez, R., Meneses, J., & Fàbregues, S. (2018). Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències. In P. Serracant (Ed.), Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017, Vol. 2. Experiències juvenils i desigualtats socials (pp. 11-49). Barcelona: Generalitat de Catalunya. ISBN: 978-84-393-9784-7. DL: B-25329-2018. https://femrecerca.cat/meneses/publication/cultura-oci-transformacions-tendencies-emergencies

Índex

1. Introdució
2. Una aproximació general a les pràctiques d'oci i culturals
3. Relació entre activitats i característiques socials
4. Anàlisis descriptives particulars
5. Conclusions

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related