Digital literacy

Ludoliteracy. Videojuegos, competencia digital y aprendizajes

En el actual contexto social, el juego digital es prácticamente ubicuo. No se trata únicamente de que los videojuegos inunden los comercios y los espacios publicitarios en la grandes campañas de venta del año, o de que las compañías que comercializan …

Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències

Fer-se gran és sinònim de modificar les pràctiques lligades a la cultura i l’oci. Es deixen de fer unes coses i se’n comencen a fer d’altres. Escoltar música, sortir de nit, quedar amb els amics, llegir el diari, utilitzar les xarxes socials, …

Factors affecting school teachers’ perceptions of the instructional benefits of educational digital media

This study aims to identify the factors that affect primary and secondary school teachers’ perceptions of the potential benefits of digital media for teaching and learning in schools. Various studies have shown that when teachers believe that the use …

Technology use for teaching and learning

Our main aim is to categorise the different uses teachers and students make of ICT as a teaching and learning tool in technology-rich classrooms. A questionnaire about possible uses was developed following the guidelines provided by the literature …

Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la Societat Xarxa. La incorporació d’internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari

Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de la seva incorporació als …

Online community building in classrooms and schools: Using the internet to extend teachers’ face-to-face community practices

Using a digital inequality approach, this study analyses the introduction of the internet into teachers’ daily activity in order to support and enhance community building in classrooms and schools. Two thousand one hundred and sixty-three (2,163) …

Factors affecting school teachers’ perceptions of the instructional benefits of digital technology

The potential benefits of digital technology for teaching and learning in schools have been extensively characterized in the academic literature. However, little is known about the factors that affect teachers’ perceptions of these benefits. This …

Examining the influence of ICT-related school and teacher conditions in teachers’ perceived effectiveness of digital technology

Background. Little is known about the factors that affect teachers’ perceptions of the benefits of technology for teaching and learning in schools. This state of affairs is problematic since we know that teachers’ perceptions ...

Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar

En la configuració d’una societat post-industrial com la nostra, sustentada sobre xarxes d’informació i comunicació, internet ha deixat de ser accessible per a pocs, ha arribat, per quedar-se, a totes les esferes del nostre món i també s’ha …

Putting digital literacy in practice: How schools contribute to digital inclusion in the Network Society

In the sociology of childhood and youth, children have been conceptualized as passive subjects on hold, still in the process of becoming—rather than in an effective state of being. In effect, children have been conceptualized as the objects rather …