Biografia

Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo), soc catedràtic de mètodes d’investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, director de Learning Analytics de l'eLearning Innovation Center i investigador del grup de recerca consolidat GenTIC (Researching Gender in the Network Society) de l'Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya. Les meves línies d’investigació s’orienten a l’aplicació dels mètodes d’investigació quantitativa, el disseny de mostres, el disseny i l’administració de qüestionaris i l’anàlisi multivariant de les dades.

Fruit d’aquesta activitat investigadora, durant aquests anys he participat en 26 projectes de recerca en col·laboració amb diversos equips i he publicat 55 articles en revistes científiques, 12 llibres, 6 capítols de llibre, 8 informes de recerca i 9 materials docents. També he participat en 53 contribucions a congressos nacionals i internacionals.

Interessos
 • Tecnologia i educació
 • Educació superior a distància
 • Desigualtats de gènere
 • Abandonament dels estudiants
 • Estudiants de primer any
 • Estudiants amb discapacitats
 • Biaix de gènere a la Wikipedia
 • Wearable sensors
Educació
 • Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Màster en Societat de la Informació i el Coneixement

  Universitat Oberta de Catalunya

 • Llicenciatura en Psicologia

  Universidad de Oviedo

Expertesa

Disseny d’investigació

★ ★ ★ ★ ★

Mesura psicomètrica

★ ★ ★ ★

Anàlisi multivariant

★ ★ ★ ★ ★

Recerca institucional

★ ★ ★ ★ ★

Comunicació de resultats

★ ★ ★ ★

Intervenció basada en evidències

★ ★ ★ ★

Publicacions recents

Quickly discover relevant content by filtering publications.

Contacte

 • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
  Rambla del Poblenou, 156, Barcelona, 08018
 • @taih