Working conditions

La gestión de las agresiones en el ejercicio profesional: Una visión desde la práctica de la Educación Social

Las agresiones físicas y psicológicas son una realidad poco investigada en el ejercicio profesional de la Educación social. Los educadores y las educadoras sociales son especialmente susceptibles de sufrirlas dado el contexto laboral de dificultad …

Què diuen els centres educatius de Catalunya sobre la incorporació d’educadors i educadores socials a les escoles i instituts?

Docents i educadors atenen problemàtiques compartides que necessiten un treball cooperatiu per construir alternatives educatives. La millora de l’èxit educatiu requereix garantir un treball interdisciplinari entre els diferents agents implicats. …

Acció social i educativa en contextos escolars: Situació actual dels educadors socials i els tècnics d’integració social en el sistema educatiu de Catalunya

La recerca que presentem a continuació neix de la necessitat que tenen avui en dia els centres educatius a l’hora de donar resposta a tots aquests reptes. En aquest capítol introductori farem un recorregut per les recerques prèvies que han centrat la …

El professorat de Catalunya

Aquest estudi fa un diagnòstic del professorat de Catalunya i també una sèrie de recomanacions sobre quin hauria de ser el concepte de docent i com hauria de desenvolupar-se la carrera professional de la docència. Es tracta d'una anàlisi que compara …