El professorat de Catalunya

Abstract

Aquest estudi fa un diagnòstic del professorat de Catalunya i també una sèrie de recomanacions sobre quin hauria de ser el concepte de docent i com hauria de desenvolupar-se la carrera professional de la docència. Es tracta d’una anàlisi que compara la nostra situació amb la d’altres països, però tenint molt en compte la particularitat i complexitat que viu la professió docent del nostre país en aquests moments.

L’anàlisi palesa alguns aspectes molt interessants, com ara una concepció de la funció pública de l’ensenyament ancorada en el passat; una situació dels docents valorada amb indiferència i manca d’il·lusió per una part significativa del col·lectiu; i, una manca de vinculació entre les polítiques sobre la professió docent i els resultats del sistema educatiu.

Els autors, conscients del moment estratègic actual en què és tan necessari un canvi, ens proposen una sèrie de recomanacions que tenen a veure amb repensar la selecció del professorat; reformar la formació inicial i permanent, i introduir mecanismes de contractació i incentius que promoguin realment una millora de la qualitat del servei educatiu a través d’una transformació de la gestió de la funció pública docent.

Type
Publication
Editorial Mediterrània

Full text PDF

Citation

Pedró, F., Lloret, T., Carrasco, S., Plandiura, R., Mominó, J. M., & Meneses, J. (2008). El professorat de Catalunya. Barcelona: Editorial Mediterrània. ISBN: 978-84-8334-881-9. DL: B-4242-2008. https://www.fbofill.cat/publicacions/el-professorat-de-catalunya
Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related