Dropout

Més enllà de la promesa de les dades: Cap a una cultura de decisió basada en evidències?

Contribució al Seminari “Aplicació de la cultura de les dades a la millora de la docència i la recerca a la UOC” organitzat per la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social de la Universitat Oberta de Catalunya.

A literature review on the definitions of dropout in Online Higher Education

Online higher education continues to grow, yet its high dropout rates remain a pressing and complex problem. However, there are many different definitions of dropout (and related concepts: attrition, persistence, and retention) in the literature, …

Fostering retention in Online Higher Education: Students' perceptions of an intervention addressing their first-year experience

Dropout represents one of the greatest challenges faced by online higher education. This paper presents an institutional intervention aimed at fostering retention and success of first-year undergraduate students at the Universitat Oberta de Catalunya …

Dropout in Online Higher Education: A scoping review from 2014 to 2018

Online higher education continues to grow, yet its high dropout rates remain a pressing and complex problem. This article presents a scoping review of the recent literature on the theme, focusing on dropout definitions, concepts, and models, study …

Evaluando el proceso para asegurar los resultados: Experiencia de una intervención institucional orientada a la retención de los estudiantes de primer año

En este trabajo se presenta una intervención a escala institucional llevada a cabo con el objetivo de mejorar la experiencia de los estudiantes de primer año en la Universitat Oberta de Catalunya, una institución online y abierta. El objetivo final …

Persistence, dropout, and the time-factor in fully online higher education: A qualitative study with first-year students

Online higher education (OHE) continues to grow, yet its high dropout rates remain a pressing and complex problem. This research aimed at investigating and exploring how first-year, fully online OHE students experienced and managed their time and how …

ESPRIA. Millora de l’Acompanyament dels Estudiants de Primer Any

El projecte ESPRIA (acrònim de l’expressió “EStudiants de PRImer Any”) és una intervenció institucional a gran escala de millora de l’acompanyament dels estudiants nouvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a objectiu …

Institutional support to provide freshmen with flexible learning paths at course and semester level in open higher education

As an open university, at UOC there are nearly no enrolment requirements and, furthermore, students freely choose the courses they want to take each semester. But most of the students that choose UOC to combine their daily live with university …

The time factor in studies on dropout in online higher education: Initial review of the literature and future approaches

This paper addresses the factor of time in relation to dropout in online higher education (OHE), linking both to fully online models such as UOC’s. In OHE, time-related reasons are the most important factors for dropping-out; conversely, time …

They have gone, and now what? Understanding re-enrolment patterns in the Catalan public higher education system

Studies of student re-enrolment patterns in Higher Education constitute, along with traditional studies of persistence and dropout, a key element for improving the quality of Higher Education Institutions. However, these studies tend to be limited as …