Més enllà de la promesa de les dades: Cap a una cultura de decisió basada en evidències?

Abstract

Contribució al Seminari “Aplicació de la cultura de les dades a la millora de la docència i la recerca a la UOC” organitzat per la Càtedra UNESCO d’Educació i Tecnologia per al Canvi Social de la Universitat Oberta de Catalunya.

Publication
Seminari “Aplicació de la cultura de les dades a la millora de la docència i la recerca a la UOC”

Citation

Meneses, J. (2020, December 16). Més enllà de la promesa de les dades: Cap a una cultura de decisió basada en evidències?. Paper presented at the Workshop “Aplicació de la cultura de les dades a la millora de la docència i la recerca a la UOC”, Online. https://femrecerca.cat/meneses/publication/mes-enlla-promesa-dades-cultura-decisio-basada-evidencies

Índex

1. La metàfora de la mina d'or
2. Qüestionant la promesa de les dades
3. Una aproximació basada en la Recerca institucional
4. L'experiència de la UAPI
5. Cap a una cultura de decisió basada en evidències
6. Una reflexió final

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related