Recomptes, tendències i oportunitats per a la intervenció

Abstract

Comunicació presentada a la Jornada L’Abandonament a la UOC.

Publication
Jornada L’Abandonament a la UOC

Citation

Meneses, J. (2015, June 30). Recomptes, tendències i oportunitats per a la intervenció. Paper presented at Jornada L’Abandonament a la UOC, Barcelona. https://femrecerca.cat/meneses/publication/recomptes-tendencies-oportunitats-intervencio

Organitzada pel grup d’interès sobre abandonament impulsat per l’eLC, la jornada servirà per compartir informació sobre mesura, prevenció i possibles accions en relació a l’abandonament dels estudis per part dels estudiants de la UOC.

L’acte comptarà amb benvinguda de la Christine Appel, directora de l’eLC, i la presentació institucional del Carles Sigalés, Vicerector de Docència i Aprenentatge. Tot seguit, Julià Minguillón, responsable de recerca aplicada de l’eLC i impulsor del grup d’interès sobre abandonament, farà la introducció temàtica a una jornada que s’estructurarà en dos blocs:

Bloc 1. Mesura i Prevenció:

  • Recomanacions de matrícula, Nacho Beltran
  • Accions sobre el feedback des de la consultoria i la tutoria, MªJesús Martínez
  • Recomptes, tendències i oportunitats per a la intervenció, Julio Meneses

Bloc 2. Intervenció:

  • Enquesta als potencials abandonadors, Josep Grau
  • Accions de prevenció i recuperació des de la tutoria, Imma Corregidor
  • El projecte SAFE - Suport i Acompanyament per a la Fidelització de l’Estudiant, Roger Griset
  • El Datamart de l’eLC, Francesc Santanach

A més, també participarà a la jornada el professor David Rodríguez, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que oferirà una xerrada sobre el reingrés en el sistema universitari públic català.

Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related