Re-enrolment

Més enllà de la promesa de les dades: Cap a una cultura de decisió basada en evidències?

Contribució al Seminari “Aplicació de la cultura de les dades a la millora de la docència i la recerca a la UOC” organitzat per la Càtedra UNESCO d'Educació i Tecnologia per al Canvi Social de la Universitat Oberta de Catalunya.

Evaluando el proceso para asegurar los resultados: Experiencia de una intervención institucional orientada a la retención de los estudiantes de primer año

En este trabajo se presenta una intervención a escala institucional llevada a cabo con el objetivo de mejorar la experiencia de los estudiantes de primer año en la Universitat Oberta de Catalunya, una institución online y abierta. El objetivo final …

ESPRIA. Millora de l’Acompanyament dels Estudiants de Primer Any

El projecte ESPRIA (acrònim de l’expressió “EStudiants de PRImer Any”) és una intervenció institucional a gran escala de millora de l’acompanyament dels estudiants nouvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a objectiu …

Institutional support to provide freshmen with flexible learning paths at course and semester level in open higher education

As an open university, at UOC there are nearly no enrolment requirements and, furthermore, students freely choose the courses they want to take each semester. But most of the students that choose UOC to combine their daily live with university …

They have gone, and now what? Understanding re-enrolment patterns in the Catalan public higher education system

Studies of student re-enrolment patterns in Higher Education constitute, along with traditional studies of persistence and dropout, a key element for improving the quality of Higher Education Institutions. However, these studies tend to be limited as …

Recomptes, tendències i oportunitats per a la intervenció

Comunicació presentada a la Jornada L'Abandonament a la UOC.

Factors Affecting Students’ Re-enrollment at Public University System

The access of a greater percentage of the population to higher education and the need for greater levels of educational quality has increased the interest of universities in gaining a deeper understanding of access policies, university dropout and …