ESPRIA. Millora de l'acompanyament dels EStudiants de PRImer Any

Abstract

El projecte ESPRIA (acrònim de l’expressió “EStudiants de PRImer Any”) és una intervenció institucional a gran escala de millora de l’acompanyament dels estudiants nouvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a objectiu incrementar la seva retenció als programes de grau, establint un conjunt de mesures orientades a facilitar-ne la seva incorporació a la Universitat durant el seu primer semestre. En darrer terme, aquestes mesures persegueixen la reducció de les taxes d’abandonament que típicament caracteritzen els escenaris d’ensenyament online.

Per fer-ho, aquest projecte d’innovació promou de forma activa la compatibilització dels estudis online amb altres responsabilitats personals, familiars o laborals que caracteritzen als estudiants a distància, implementant millores en el procés de tutorització i matriculació en funció de la disponibilitat de temps d’estudi dels nous estudiants, així com en la revisió de la càrrega de treball, el calendari de les activitats d’aprenentatge i el model d’avaluació del conjunt d’assignatures implicades.

Així mateix, aquest projecte té una vocació clarament orientada a l’obtenció d’evidències en relació al seu funcionament i els seus resultats, desenvolupant una estratègia d’avaluació de la intervenció basada en l’ús d’analítiques d’aprenentatge a partir dels registres i la informació institucional disponible sobre els resultats acadèmics dels estudiants implicats i la seva evolució durant el seu primer any a la Universitat.

Entitat finançadora

Universitat Oberta de Catalunya

Duració

01/02/2017 - 01/06/2020

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Loles González
Loles González
Instructional Designer

Instructional Designer at the UOC’s eLearn Center.

Marlon Xavier
Marlon Xavier
Investigador doctoral

Investigador doctoral del programa d’Educació i TIC de la UOC.