ESPRIA. Millora de l'acompanyament dels EStudiants de PRImer Any

Abstract

El projecte ESPRIA (acrònim de l’expressió “EStudiants de PRImer Any”) és una intervenció institucional a gran escala de millora de l’acompanyament dels estudiants nouvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a objectiu incrementar la seva retenció als programes de grau, establint un conjunt de mesures orientades a facilitar-ne la seva incorporació a la Universitat durant el seu primer semestre. En darrer terme, aquestes mesures persegueixen la reducció de les taxes d’abandonament que típicament caracteritzen els escenaris d’ensenyament online.

Per fer-ho, aquest projecte d’innovació promou de forma activa la compatibilització dels estudis online amb altres responsabilitats personals, familiars o laborals que caracteritzen als estudiants a distància, implementant millores en el procés de tutorització i matriculació en funció de la disponibilitat de temps d’estudi dels nous estudiants, així com en la revisió de la càrrega de treball, el calendari de les activitats d’aprenentatge i el model d’avaluació del conjunt d’assignatures implicades.

Així mateix, aquest projecte té una vocació clarament orientada a l’obtenció d’evidències en relació al seu funcionament i els seus resultats, desenvolupant una estratègia d’avaluació de la intervenció basada en l’ús d’analítiques d’aprenentatge a partir dels registres i la informació institucional disponible sobre els resultats acadèmics dels estudiants implicats i la seva evolució durant el seu primer any a la Universitat.

Entitat finançadora

Universitat Oberta de Catalunya

Duració

01/02/2017 - 01/06/2020

Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, director de la Unitat de Learning Analytics de l’eLearn Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Marlon Xavier
Marlon Xavier
Investigador doctoral

Investigador doctoral del programa d’Educació i TIC de la UOC.