Statistics

Análisis estadístico con JASP: Una guía para estudiantes

Guía para estudiantes que se proponen aprender a utilizar la herramienta de análisis estadístico libre JASP, escrita por Mark A. Goss-Sampson y traducida por Julio Meneses.

Introducción al análisis multivariante

El análisis multivariante puede contribuir a enriquecer el debate público sobre los fenómenos que son objeto de interés para los profesionales y los investigadores, gracias a la oportunidad que les ofrece para llevar a cabo un análisis complejo de …

La representativitat de les mostres: la clau de volta dels estudis basats en l’administració de qüestionaris a distància

El disseny i la construcció de mostres representatives és un procés complex no exempt de dificultats. Obtenir dades estructurades a partir de l’auto-informe dels participants i amb una precisió (o error) coneguda per a les nostres afirmacions és …