IE-TIC. Integració escolar de les TIC

Abstract

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de la col·laboració entre el Departament d’Educació i Universitats i la FUOC per a dur a terme un estudi de recerca en els 8 centres d’integració avançada de les TIC a l’aprenentatge (IA-TIC).

L’estudi té els següents objectius:

  • Identificar i caracteritzar les concepcions del professorat dels centres de la mostra sobre ensenyar i aprendre, i sobre l’ús educatiu de les TIC.
  • Identificar les pràctiques educatives (usos educatius de les TIC, tipus de bastides instruccionals utilitzades mitjançant les TIC, etc.) de determinades seqüències didàctiques que formen part dels centres escolars de la mostra (en especial, d’assignatures relacionades amb les matemàtiques i la llengua).
  • Relacionar les concepcions dels professors amb les pràctiques educatives a les seves aules.

Entitat finançadora

Departament d’Educació i Universitats (Generalitat de Catalunya)

Referència

IE-TIC

Import concedit

55.680€

Duració

01/11/2006 - 31/10/2008

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.