Evolució de la segregació vocacional de les adolescents al llarg dels primers i últims cursos de l'educació secundària

Abstract

La presència de les dones en els estudis vinculats a la tecnologia continua sent molt escassa, sobretot si ho comparem amb l’alta representació femenina a la universitat i en les carreres vinculades a les Humanitats, les Ciències Socials i les Ciències de la Salut. És per això que l’objectiu principal d’aquest estudi consisteix a analitzar des d’un punt de vista longitudinal i transversal quins aspectes motivacionals influeixen en els adolescents (en especial les noies) en les primeres i últimes etapes de l’educació secundària a l’hora de plantejar-se el seu futur acadèmic i professional. El model de motivació de l’èxit, formulat per Eccles i col·laboradors en els anys 80 servirà de justificació teòrica a la present investigació.

Entitat finançadora

Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya (Convocatòria de subvencions a universitats per a treballs de recerca i activitats formatives en matèria d’estudis de gènere i de les dones, i per a projectes de desplegament del Pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes per al període 2010-2011)

Referència

U-64/10

Import concedit

9.324,63€

Durada

01/12/2010 - 15/10/2011

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.