Per què les dones no trien els estudis TIC? La canonada que goteja en el context de Catalunya

Abstract

La finalitat principal d’aquest estudi consisteix en analitzar les barreres culturals i socials que determinen la segregació vocacional d’homes i dones en els estudis TIC. Es plantegen els següents objectius d’acord amb les tres etapes amb les que hem distribuït aquesta investigació:

  • L’objectiu principal de la primera etapa consisteix en determinar les raons per les quals les noies escullen trajectòries educatives diferents a les dels nois.
  • En una segona etapa, analitzarem els processos d’orientació professionals dels pares i els professors per comprovar si es prepara a les dones per a poder desenvolupar les seves capacitats científiques i tecnològiques en igualtat de condicions que als seus companys homes.
  • Per últim, en una tercera etapa de la investigació, examinarem algunes de les iniciatives catalanes o internacionals dissenyades per incentivar l’accés i incorporació de les dones a estudis tècnics.

Entitat finançadora

Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya (Convocatòria per la concessió de subvencions per fomentar la realització d’activitats formatives, o treballs de recerca, en l’àmbit de la universitat, relacionades amb les àrees de competència de l’Institut Català de les Dones per al període 2008-2009)

Referència

U-77/08

Import concedit

16.287€

Durada

01/07/2008 - 31/10/2009

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.