L’escola a la Societat Xarxa: Internet en l’àmbit educatiu no universitari. Projecte Internet Catalunya (PIC)

Abstract

Aquesta comunicació té com a objecte la presentació dels principals resultats de la recerca realitzada en el marc del “Projecte Internet Catalunya: L’escola a la Societat Xarxa. Internet a l’àmbit educatiu no universitari”, una anàlisi dels usos d’internet en una mostra representativa de tots els centres de catalunya. Després de les primeres consideracions entorn del marc general d’anàlisi, presentem la metodologia utilitzada pel desenvolupament de la investigació, així com els primers resultats sobre els diferents usos d’internet que s’estan desenvolupant tant a les aules com en els centres catalans. A més a més, es presenten les principals conclusions d’acord amb les diferències sectorials, tant des d’una perspectiva individual (professors i alumnes) com de centre.

Publication
II International Congress for the Observatory of the Cybersociety

Citation

Meneses, J., Sigalés, C., & and Mominó, J. M. (2004, November 2). L’escola a la Societat Xarxa: Internet en l’àmbit educatiu no universitari. Projecte Internet Catalunya (PIC). Paper presented at the II International Congress for the Observatory of the Cybersociety, Online. https://femrecerca.cat/meneses/publication/escola-societat-xarxa-cibersocietat
Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related