L'escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària. Informe final de recerca

Abstract

Aquest projecte té la intenció d’identificar i analitzar els efectes de la introducció d’Internet a les escoles catalanes (educació primària i secundària). L’objectiu és posar de manifest la manera com s’utilitza la xarxa en aquest àmbit i en quina mesura contribueix a l’aparició, en els centres educatius, d’una nova cultura adaptada a les necessitats de la societat xarxa. Amb aquest propòsit, aquest projecte desplega les seves línies d’anàlisi per a fer atenció al procés d’incorporació d’Internet, principalment, en tres direccions: la pràctica pedagògica, les formes d’organització i gestió dels centres educatius i la seva vinculació amb la comunitat i el territori. Aquesta investigació ha estat desenvolupada pel grup de recerca ENS (Education and Network Society). Amb una perspectiva comparativa, el treball d’aquest grup vol contribuir, sobre la base de dades empíriques, a interpretar la transformació de l’àmbit educatiu no universitari en els paràmetres que estableix, avui dia, la nostra societat.

Publication
Universitat Oberta de Catalunya

Full text PDF

Citation

Mominó, J. M., Sigalés, C., & Meneses, J. (2007). L’escola a la societat xarxa: Internet a l’educació primària i secundària. Informe final de recerca. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. https://www.uoc.edu/in3/pic/cat/escola_xarxa.html

Segon volum de l’informe amb els qüestionaris, els plans de tabulació i les taules de resultats també disponible: L’escola a la societat xarxa: Internet a l’educació primària i secundària. Informe final de recerca (Vol. II).

Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related