PROxA. Programar per aprendre

Abstract

Un dels punts forts del model educatiu de la UOC sobre el paper és precisament el fet que ofereix flexibilitat a l’estudiant. En el web aquesta flexibilitat queda resumida amb la frase «Aprèn al teu ritme i gestiona’t el temps». Entre els testimonis dels estudiants, hi trobem comentaris com ara el següent: «Una companya de feina em va comentar la facilitat que representava tenir un horari d’estudi totalment flexible, adaptat a les teves disponibilitats».

Tanmateix, encara hi ha una frontera en què aquest model està limitat i pot evolucionar: la divisió en assignatures semestrals, que comencen i acaben totes juntes en una data concreta i amb unes activitats que s’han de fer dins d’un termini específic. És a dir, en una època en què els capítols de les sèries es miren al ritme del consumidor i està tan de moda la marató de sèries (binge watching), les universitats continuen instal·lades en el model d’emetre un capítol cada setmana: si falles una setmana, perds el tren; i si ara en vols més, t’has d’esperar.

I si això no hagués de ser necessàriament així? I si es pogués fer una assignatura en sis mesos o, si s’és prou bo, només en tres setmanes? Per què no es podria començar i acabar l’assignatura sense cap calendari preestablert, en un entorn conceptualment més semblant al d’un laboratori o un estudi d’art? I per què no «pugem a examen» només quan realment estiguem segurs de l’èxit?: hi ha persones que per a estar preparades només necessiten fer deu pràctiques, i d’altres, en canvi, vint-i-cinc.

Això és el que es planteja el projecte Xtrem, que es va concedir al mes de febrer, en l’eix principal, anomenat PROxA: programar per a aprendre, en el context de l’adquisició de competències instrumentals de programació dins dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT). Val a dir que, actualment, el pensament computacional (computational thinking) es considera la cinquena «C» de les competències del segle xxi (21st century skills), al costat del pensament crític (critical thinking), la creativitat (creativity), la col·laboració (collaboration) i la comunicació (communication). Malgrat això, aquest model segons el qual hom s’examina només quan està preparat seria exportable a altres àrees de coneixement.

Entitat finançadora

Universitat Oberta de Catalunya (Convocatòria de projectes XTREM 2019)

Import concedit

40.000€

Duració

01/01/2019 - 01/12/2020

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.