Aspectes clau per a facilitar la qualitat metodològica de les tesis doctorals dels nostres estudiants

Abstract

Contribució al Workshop “Eines i estratègies per a la motivació i el seguiment dels estudiants de doctorat” organitzat per l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya.

Publication
Workshop “Eines i estratègies per a la motivació i el seguiment dels estudiants de doctorat”

Citation

Meneses, J. (2020, October 29). Aspectes clau per a facilitar la qualitat metodològica de les tesis doctorals dels nostres estudiants. Paper presented at the Workshop “Eines i estratègies per a la motivació i el seguiment dels estudiants de doctorat”, Online. https://femrecerca.cat/meneses/publication/aspectes-clau-facilitar-qualitat-metodologica-tesis-doctorals

Índex

1. Teoria i pràctica de la metodologia d'investigació
2. Formulació canònica del mètode científic
3. Implicacions de la formulació canònica
4. Jerarquia d’evidències segons el disseny de la investigació
5. Els límits de la formulació canònica
6. Un enfocament pragmàtic sobre el procés d’investigació
7. Principis de l’enfocament pragmàtic
8. Revisitant la jerarquia de les evidències científiques
9. Les cinc W i una H
10. Un consell final

Julio Meneses
Julio Meneses
Full Professor

Professor de metodologia de la investigació, director de Learning Analytics de l’eLearning Innovation Center i investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Related