Doctoral studies

Aspectes clau per a facilitar la qualitat metodològica de les tesis doctorals dels nostres estudiants

Contribució al Workshop “Eines i estratègies per a la motivació i el seguiment dels estudiants de doctorat” organitzat per l'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya.