Análisis estadístico con JASP: Una guía para estudiantes

Abstract

Guía para estudiantes que se proponen aprender a utilizar la herramienta de análisis estadístico libre JASP, escrita por Mark A. Goss-Sampson y traducida por Julio Meneses.

Publication
Universitat Oberta de Catalunya
Goss-Sampson, M. A., & Meneses, J. (2019). Análisis estadístico con JASP: Una guía para estudiantes. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. http://hdl.handle.net/10609/102926

Material docent disponible també en català: Anàlisi estadística amb JASP: Una guia per a estudiants.

Full text PDF

It seems that your browser cannot display the PDF file; Please use this link instead. Thanks!
Julio Meneses
Julio Meneses
Professor agregat

Professor de metodologia de la investigació, investigador de l’Internet Interdisciplinary Institute i responsable de la Unitat d’Avaluació de Projectes Institucionals de l’eLearn Center de la UOC.

Relacionat