Junts millor. Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i llicenciat en Psicologia (Universidad de Oviedo), on vaig començar la meva experiència investigadora, soc professor agregat de metodologia de la investigació als Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i investigador del grup de recerca GenTIC (Gender & ICT) de l'Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Les meves línies d'investigació s'orienten a l'aplicació dels mètodes d'investigació quantitativa, el disseny i l'administració de qüestionaris i l'anàlisi multivariant de les dades obtingudes. Entre d'altres temàtiques, he fet investigació vinculada a la incorporació de les TIC als sistemes educatius, les condicions de treball del professorat, la presència dels educadors socials a les escoles i instituts, les violències que afecten els joves, les seves formes d'oci i les seves pràctiques culturals, les desigualtats digitals de nens i joves, les diferències de gènere en l'elecció dels estudis i la segregació vocacional dels adolescents, l'abandonament i el reingrés dels estudiants universitaris, i el paper de les dones a la Wikipedia.

He participat en projectes de recerca finançats per la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Educación, la Unió Europea, la Fundació Jaume Bofill, la Fundación Telefónica, la Fundación BBVA, la Fundació la Caixa, l'Observatori Català de la Joventut, la Fundação Calouste Gulbenkian, l'Institut d'Infància i Món Urbà, i l'Institut Català de les Dones. A les estones lliures també he estat avaluador de la Association of Internet Researchers (AoIR), la Czech Science Foundation i les revistes científiques Infancia y Aprendizaje, Educar, Cultura y Educación, The Information Society, Equity & Excellence in Education, Computers Education, Educational Studies, The International Review of Research in Open and Distributed Learning, BiD: Textos Unversitaris de Biblioteconomia i Documentació, i The International Journal of Educational Technology in Higher Education.

L'any 2015 vaig defensar la meva tesi doctoral per compendi de publicacions sobre la incorporació d'internet per al desenvolupament comunitari al sistema educatiu de Catalunya. Actualment treballo en diverses recerques basades en l'administració de qüestionaris com a responsable de la metodologia.

Publicacions recents

Meneses, Julio. "WAWW: Where are the Women in Wikipedia?" In Seminario Wikipedia y mujeres editoras. Barcelona, 2018. Abstractseminario_wikipedia_y_mujeres_editoras_meneses_2018-12-20.pdf

Proyecto de investigación interdisciplinar financiado por la Fundació “La Caixa” http://waww.blogs.uoc.edu

Esta investigación en curso pretenden entender por qué hay mujeres que deciden no participar u ocultar su participación en Wikipedia, identificando causas y proporcionando recomendaciones para la comunidad de editores, contribuyendo así a eliminar el sesgo de género presente en la que es la fuente de información más importante en Internet, la Wikipedia.

Equipo de investigación:

Julio Meneses (Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación)
Julià Minguillón (Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación)
Núria Ferran-Ferrer (Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación)
Eduard Aibar (Estudios de Artes y Humanidades)
Sergi Fàbregues (Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación)

Minguillón, Julià, Julio Meneses, Sergi Fàbregues, Eduard Aibar, and Núria Ferran-Ferrer. "Are women present, absent or in disguise? Analyzing gender bias in the Spanish Wikipedia." In 2nd European Symposium on Societal Challenges in Computational Social Science: Discrimination and Bias. Colonia, 2018.poster_eurocss_2018.pdfeurocss_2018_spotlight.pdf
Meneses, Julio. "La importancia de la investigación científica como competencia profesional: Una propuesta didáctica." In La formación de los educadores sociales., Submitted. Abstract

Entre en una de sus aulas, no importa si es de grado o de posgrado, y pregunte a sus estudiantes: ¿qué es para ustedes la investigación? ¿Qué es investigar? ¿Qué hace un investigador? Si, como docente, se permite el lujo de lanzar estas preguntas en lugar de proporcionar una respuesta, muy probablemente se encontrará de frente con el reflejo del problema que este capítulo se propone abordar. La investigación, propondrá alguno de sus estudiantes más aplicados, es una actividad intelectual compleja que permite obtener conocimiento sobre la realidad. Investigar, asegurará otro tal como habrá aprendido en los manuales recomendados, es aplicar un método riguroso y sistemático para ampliar el conocimiento científico. Un investigador, sugerirá otro de sus estudiantes adoptando un espíritu crítico, es alguien que dedica su tiempo y su esfuerzo a comprender problemas que, aunque pudieran tener alguna aplicación, muchas veces sólo interesan a la academia.

Martínez, Roger, Julio Meneses, and Sergi Fàbregues. "Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències." In Enquesta a la joventut de Catalunya 2017, Vol. 2. Experiències juvenils i desigualtats socials. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2018. Abstractestudis36_ejc2017_v2_martinez_meneses_fabregues_2018.pdf

Fer-se gran és sinònim de modificar les pràctiques lligades a la cultura i l’oci. Es deixen de fer unes coses i se’n comencen a fer d’altres. Escoltar música, sortir de nit, quedar amb els amics, llegir el diari, utilitzar les xarxes socials, assistir a actes polítics són pràctiques que tenen molt a veure amb el moment vital. Analitzar què diu l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 (EJC17 d’ara endavant) sobre les pràctiques d’oci i culturals té a veure, per tant, amb les diferents maneres de deixar la infància i transitar cap a la vida adulta, com també té a veure amb entendre els canvis històrics en els quals es produeixen aquestes transicions, des de la consolidació d’internet als processos migratoris o els canvis en les formes de relacions culturals.

Badia, Antoni, Consuelo García, and Julio Meneses. "Emotions in response to teaching online: Exploring the factors influencing teachers in a fully online university." Innovations in Education and Teaching International (2018). AbstractWebsite

The aim of this paper is to understand the emotions associated with the experience of teaching online in an online university and the factors that influence these emotions. Nine hundred and sixty-five (965) online teachers at the Universitat Oberta de Catalunya (www.uoc.edu) were surveyed. Three emotions linked to teaching online were identified: satisfaction, relief and pleasure. Multiple regression analyses were used to make inferential judgments and test the effects of the teachers’ demographic and professional variables. Findings suggest that satisfaction is associated with the instructional design and learning support roles and with the knowledge building approach; relief is inversely related to the content acquisition approach; and pleasure is linked to variables such as academic background and amount of online teaching hours, as well as the knowledge building approach. The practical implications of these results are discussed.