Transformant la pràctica tutorial? Un estudi exploratori sobre la interacció família-escola en centres d'alta dotació tecnològica

Abstract

L’objectiu d’aquest treball és analitzar el procés d’introducció de les TIC en la relació amb les famílies en centres educatius d’alta dotació tecnològica. Partint de la necessitat d’implicar les famílies en l’aprenentatge de llurs fills, s’exploren els usos, les barreres i els facilitadors en relació a la transformació potencial de les pràctiques tutorials. En aquest sentit, l’acció tutorial és l’instrument de relació i cooperació més directe en la comunicació amb les famílies per facilitar informació diversa, sobretot de l’evolució acadèmica i personal de l’alumnat. L’exploració en una mostra intencional de tres centres d’educació secundària ens permeten descriure i identificar els canvis que, amb els diferents nivells d’incorporació de les TIC a la pràctica docent, es promouen per potenciar aquest vincle.

Date
Jan 14, 2010
Supervision
Program
Màster en Educació i TIC
University
Universitat Oberta de Catalunya
Departament
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació