La promoció de l’ús de la xarxa per a la col·laboració a Catalunya: Una anàlisi de les grans iniciatives sorgides des de l’àmbit de l’educació no universitària

Abstract

A partir dels resultats del “Projecte Internet Catalunya: L’escola a la societat xarxa. Internet a l’àmbit educatiu no universitari” (Sigalés, Mominó, Guasch, Espasa & Fornieles, 2004) obtenim una acurada radiografia del binomi escola-internet que ens permet copçar el panorama sobre l’ús de les noves tecnologies en l’àmbit educatiu. A la segona fase d’aquest projecte, l’objectiu és aprofundir en una altra sèrie de dades, de tipus més qualitatives, que permetin explorar l’estat i ús de les noves tecnologies amb finalitat pedagògica des del punt de vista de la col·laboració a través del reconéixement i alhora conéixement de les principals iniciatives que fan ús de la xarxa per la creació de xarxes de col·laboració que potenciïn els valors educatius amb base a una estructura tecnològica i humana.

Date
Feb 2, 2007
Supervision
Julio Meneses, Josep Maria Mominó
Program
Llicenciatura en Psicologia
University
Universitat Oberta de Catalunya
Departament
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació