Projecte de cerca Gent Gran i TIC

Abstract

L’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) dins de la societat és un fet que va adquirint més força i rellevància al llarg del temps i que per tant, hem de tenir en compte com influirà en els diferents grups d’edat que formen la societat, en aquest treball ens centrarem en la influència que ha provocat en la Gent Gran. L’envelliment cada cop està més present en la població i per tant, és un col·lectiu que s’ha d’adaptar a les noves tecnologies d’informació i comunicació ja que formen part de la nostra vida quotidiana i van adquirint rellevància en la societat.

Date
Jan 29, 2016
Supervision
Mireia Fernàndez-Ardèvol, Julio Meneses
Program
Llicenciatura en Psicologia
University
Universitat Oberta de Catalunya
Departament
Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació