7

Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la Societat Xarxa. La incorporació d’internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari

Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de la seva incorporació als …