La incorporació de la programació a l'educació: Estudi de casos de la situació a Catalunya

Abstract

Des de fa deu anys, però sobre tot els tres o quatre darrers, l’aprenentatge de la programació s’ha anat fent un forat a les aules de tot el món. No és un fenomen nou, de fet, ja s’havia treballat la programació a les aules durant els anys 80, però aleshores les eines disponibles feien la tasca feixuga per a formadors i alumnes. Les eines actuals són més senzilles de fer servir i existeix un cert convenciment que aprendre a pensar com pensa un programador, és útil per resoldre qualsevol tipus de problema.

Aquest ressorgiment de l’aprenentatge de la programació, no és igual a tot arreu. A Espanya tres comunitats l’inclouen, una a primària (Navarra) i dues a secundària (Madrid i Catalunya) tot i que amb diferent intensitat. Centrant-nos en Catalunya, ens trobem diferents maneres d’ensenyar a programar depenent dels instituts o escoles. I, fins i tot, a primària, podem trobar centres que ho fan i centres que no. I els que ho fan, no ho fan de la mateixa manera.

Fora de l’educació formal, nombrosos centres ensenyen a programar a nens i nenes fora de l’horari escolar. L’existència d’aquests centres, posa de relleu que també les famílies consideren important que els seus fills i filles aprenguin a programar.

Hi ha diverses motivacions que poden portar a una escola o a uns pares a ensenyar a programar a infants i joves:

  • millorar les competències dels infants.
  • a zones econòmicament desfavorides, oferir als alumnes una alternativa per millorar el seu estatus social.
  • ajudar a les nenes a ser conscients de les seves capacitats i afavorir la seva incorporació a carreres tècniques.

Les motivacions poden ser variades així com els plantejaments i objectius per implementar-ho. Conèixer les motivacions d’uns i altres, les maneres de fer, els avantatges i inconvenients de cada manera de fer, ens pot ajudar a definir millor la manera d’introduir l’aprenentatge de la programació a les escoles.

Date
Jun 1, 2023
Supervision
Teresa Sancho, Julio Meneses
Program
Doctorat en Educació i TIC
University
Universitat Oberta de Catalunya
Carlos Casado
Carlos Casado
Professor

Professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigador predoctoral del programa d’Educació i TIC de la UOC.