6

Cultura i oci. Transformacions, tendències i emergències

Fer-se gran és sinònim de modificar les pràctiques lligades a la cultura i l’oci. Es deixen de fer unes coses i se’n comencen a fer d’altres. Escoltar música, sortir de nit, quedar amb els amics, llegir el diari, utilitzar les xarxes socials, …

La introducción de las TIC en el sistema educativo español (2000-2010): Un análisis comparado de las políticas autonómicas desde una perspectiva multinivel

La convergencia de políticas para la introducción de las TIC en las escuelas españolas supone un reto al tener que considerar diferentes regulaciones, presupuestos y calendarios autonómicos. El propósito de este artículo es examinar las políticas …

TIC e innovación en la educación escolar española. Estado y perspectivas

Se revisan aquí las principales características del proceso de introducción de las TIC en la educación primaria y secundaria y sus repercusiones en la innovación y la mejora educativas. El análisis se fundamenta en una investigación realizada a …

Children, young people and digital inequality: The Influence of academic performance and family context

The analysis of the emergence of ICT in the world of young people frequently offers uniform depictions of how the different contexts of their everyday life are changing. From an alternative perspective, we will show that not all children and young …

Joventut, infantesa i desigualtats digitals: Vinculació amb el rendiment acadèmic i el context familiar

En la configuració d’una societat post-industrial com la nostra, sustentada sobre xarxes d’informació i comunicació, internet ha deixat de ser accessible per a pocs, ha arribat, per quedar-se, a totes les esferes del nostre món i també s’ha …