4

ESPRIA. Millora de l’Acompanyament dels Estudiants de Primer Any

El projecte ESPRIA (acrònim de l’expressió “EStudiants de PRImer Any”) és una intervenció institucional a gran escala de millora de l’acompanyament dels estudiants nouvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que té com a objectiu …

Acció social i educativa en contextos escolars: Situació actual dels educadors socials i els tècnics d’integració social en el sistema educatiu de Catalunya

La recerca que presentem a continuació neix de la necessitat que tenen avui en dia els centres educatius a l’hora de donar resposta a tots aquests reptes. En aquest capítol introductori farem un recorregut per les recerques prèvies que han centrat la …

La identidad del profesor como docente virtual: Roles, enfoques y sentimientos. El caso de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

La finalidad de esta investigación ha sido proporcionar una visión integradora de algunos componentes constitutivos de la identidad del profesor como docente en aulas virtuales universitarias, en una universidad con una docencia totalmente virtual. …

La integración de internet en la educación escolar española. Situación actual y perspectivas de futuro. Informe de investigación

Este proyecto de investigación, fruto de un amplio acuerdo de colaboración entre Fundación Telefónica y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), se puso en marcha en enero de 2007 con la clara vocación de contribuir a esclarecer en qué situación se …

L'escola a la societat xarxa: Internet a l'educació primària i secundària. Informe final de recerca

Aquest projecte té la intenció d’identificar i analitzar els efectes de la introducció d’Internet a les escoles catalanes (educació primària i secundària). L’objectiu és posar de manifest la manera com s’utilitza la xarxa en aquest àmbit i en quina …

Schooling in the Network Society: Internet in primary and secondary education. Summary of the final research report

This research paper identifies and analyses the incorporation of the internet into primary and secondary education in Catalonia and its relationship with the organisation, culture and educational practices prevailing in educational institutions. It …

¿Qué información sobre salud esconde Internet? Un análisis cualitativo de su contenido

El acercamiento entre el profesional de la salud y aquel que precisa sus servicios es un tema de interés para la psicología de la salud desde sus inicios como disciplina. En el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento aparece un …

Salut i Internet: Cerca, temàtica i qualitat del seu contingut

L'acostament metge-pacient és un tema d'interès per a la Psicologia de la Salut des dels seus inicis com a disciplina. Actualment, dins la societat de la informació i el coneixement, neix un nou escenari d'interacció que cal i caldrà conèixer. S'han …